Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Loga unijne - Fundusze Europejskir Program Regionalny, Opolskie Kwitnące, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ikona strzałki w dół
PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony
w Łowkowicach przy ul. Krapkowickiej 59 działa od 20.10.2020 r.

Godziny otwarcia:

  • wtorek od 10:00 do 17:00
  • piątek od 8:00 do 14:00
  • oraz w 1 i 3 sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  od pracy, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia).

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się pod warunkiem okazania pracownikowi PSZOK karty z kodem kreskowym, która służy do identyfikacji mieszkańca.

Karta_PSZOK.png

Karty wydawane są w Urzędzie Miejskim w Strzeleczkach (I piętro, pok. 111) w godzinach pracy urzędu. Wraz z kartą mieszkańcy otrzymują Regulamin PSZOK, który dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Strzeleczki.

Ilość i rodzaj przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych oraz ich limity określa załącznik nr 1 Regulaminu PSZOK. Odpady komunalne selektywnie zebrane wymienione
w załączniku przyjmowane będą bez ograniczeń, za wyjątkiem trzech frakcji odpadów, których ilość jest limitowana, są to:

  • odpady wielkogabarytowe (500 kg na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok),
  • opony samochodów osobowych i jednośladów (4 szt. na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (500 kg na nieruchomość / lokal mieszkalny / rok).

Przyjęcie odpadów w ilościach ponad określone limity jest odpłatne. Wysokość cen za nadwyżkę odpadów limitowanych przedstawia się następująco:

Wysokość cen za nadwyżkę odpadów limitowanych

Rodzaje odpadów limitowanych

Cena za 1kg ponad przyjęty limit

opony z samochodów osobowych i jednośladów

1,00 zł / 1kg

odpady budowlane i rozbiórkowe

0,57 zł / 1 kg

odpady wielkogabarytowe

1,11 zł / 1 kg

 
 

Płatność dokonywana jest bezpośrednio na PSZOK za pomocą karty płatniczej.
PSZOK nie przyjmuje gotówki.

DOCXoświadczenie o odbiorze karty na PSZOK.docx (24,54KB)
 

Przewiń do góryPrzewiń do góry